info@hkyic.org +852 2424 1511
EN        

YASHK-HKYIC Industry Workshop

由協會、香港科學院和香港青年科學院合辦的第二次YASHK-HKYIC Industry Workshop於9月25日在香港科技大學舉行。今次Workshop以「人工智能與機器人技術的新發展」為題,邀請…

更多 >